Home / SOI CẦU / MIỀN NAM / Dự đoán XSMN tháng 10/2017

Dự đoán XSMN tháng 10/2017

Tổng kết dịch vụ Dự đoán XSMN tháng 10

Ngày Đài Số Đề Hôm Nay Kết Quả
Thứ Ba – 31/10 Bạc Liêu

Bến Tre

Vũng Tàu

 • Bao lô: 86
 • Song Thủ: 43 – 51
 • Giải ĐB: Đầu 1, đuôi 8
 • Bạc Liêu: Trúng đề đuôi 8
 • Bến Tre: 
 • Vũng Tàu: Trúng lô 51
Thứ Hai – 30/10 Cà Mau

TP HCM

Đồng Tháp 

 • Bao lô: 69
 • Song Thủ: 68 – 79
 • Giải ĐB: Đầu 6, đuôi 9
 • Cà Mau
 • TP HCM
 • Đồng Tháp: Trúng đề đầu 6
Chủ Nhật – 29/10  Đà Lạt

Kiên Giang

Tiên Giang

 • Bao lô: 09
 • Song Thủ: 65 – 31
 • Giải ĐB: Đầu 9, đuôi 2
 • Đà Lạt
 • Kiên Giang: Trúng lô 65
 • Tiên Giang
Thứ Bẩy – 28/10 TP HCM

Bình Phước

Hậu Giang

Long An 

 • Bao lô: 65
 • Song Thủ: 79 – 86
 • Giải ĐB: Đầu 6, đuôi 7
 • TP HCM: Trúng lô 79
 • Bình Phước
 • Hậu Giang: Trúng lô 86
 • Long An: Trúng lô 79
Thứ Sáu – 27/10 Bình Dương

Vĩnh Long

Trà Vinh 

 • Bao lô: 96
 • Song Thủ: 86 – 64
 • Giải ĐB: Đầu 4, đuôi 6
 • Bình Dương
 • Vĩnh Long: Trúng lô 96
 • Trà Vinh: Trúng lô 64
Thứ Năm – 26/10  Bình Thuận

Tây Ninh

An Giang

 • Bao lô: 72
 • Song Thủ: 47 – 97
 • Giải ĐB: Đầu 2, đuôi 7
 • Bình Thuận: Trúng lô 47
 • Tây Ninh
 • An Giang
Thứ Tư – 25/10 Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

 • Bao lô: 26
 • Song Thủ: 49 – 69
 • Giải ĐB: Đầu 2, đuôi 9
 • Đồng Nai
 • Cần Thơ: Trúng lô 49
 • Sóc Trăng: Trúng lô 49
Thứ Ba – 24/10  Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

 • Bao lô: 69
 • Song Thủ: 36 – 54
 • Giải ĐB: Đầu 3, đuôi 4
 • Bến Tre
 • Vũng Tàu
 • Bạc Liêu: Trúng lô 36
Thứ Hai – 23/10  Cà Mau

Đồng Tháp

TP HCM

 • Bao lô: 53
 • Song Thủ: 39 – 79
 • Giải ĐB: Đầu 3, đuôi 5
 • Cà Mau
 • Đồng Tháp: Trúng lô 79
 • TP HCM
Chủ Nhật – 22/10 Đà Lạt

Tiền Giang

Kiên Giang

 • Bao lô: 45
 • Song Thủ: 24 – 64
 • Giải ĐB: Đầu 5, đuôi 4
 • Đà Lạt
 • Tiền Giang: Trúng lô 45
 • Kiên Giang
Thứ Bẩy – 21/10 TP HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An 
 • Bao lô: 96
 • Song Thủ: 63 – 66
 • Giải ĐB: Đầu 6, đuôi 9
 • TP HCM
 • Bình Phước
 • Hậu Giang
 • Long An: Trúng lô 66
Thứ Sáu – 20/10 Bình Dương

Vĩnh Long

Trà Vinh 

 • Bao lô: 68
 • Song Thủ: 25 – 75
 • Giải ĐB: Đầu 2, đuôi 5
 • Bình Dương: Trúng lô 75
 • Vĩnh Long:
 • Trà Vinh 
Thứ Năm – 19/10  Bình Thuận

Tây Ninh

An Giang

 • Bao lô: 53
 • Song Thủ: 49 – 79
 • Giải ĐB: Đầu 1, đuôi 9 
 • Bình Thuận: Trúng lô 53, 49, 79
 • Tây Ninh: 
 • An Giang
Thứ Tư – 18/10  Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

 • Bao lô: 69
 • Song Thủ: 36 – 96
 • Giải ĐB: Đầu 3, đuôi 8
 •  Đồng Nai: Trúng lô 96 (x2)
 • Sóc Trăng: Trúng lô 96
 • Cần Thơ
Thứ Ba – 17/10 Bạc Liêu

Bến Tre

Vũng Tàu

 • Bao lô: 39
 • Song Thủ: 56 – 89
 • Giải ĐB: Đầu 6, đuôi 9
 • Bạc Liêu: Trúng đề đầu 6
 • Bến Tre
 • Vũng Tàu: Trúng đề đầu 6
Thứ Hai – 16/10 TP HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

 • Bao lô: 55
 • Song Thủ: 64 – 76
 • Giải ĐB: Đầu 5, đuôi 8
 • TP HCM: Trúng lô 55

 • Đồng Tháp

 • Cà Mau 

Chủ Nhật – 15/10   Đà Lạt

Kiên Giang

Tiền Giang

 • Bao lô: 05
 • Song Thủ: 50 – 93
 • Giải ĐB: Đầu 6, đuôi 8
 •  Đà Lạt: Trúng đề đầu 6
 • Kiên Giang: Trúng lô 93
 • Tiền Giang
Thứ Bẩy – 14/10 TP HCM
Bình Phước
Hậu GiangLong An 
 • Bao lô: 53
 • Song Thủ: 64 – 79
 • Giải ĐB: Đầu 2, đuôi 4
 • TP HCM: Trúng lô 64
  Bình Phước: Trúng lô 64
 • Hậu Giang
 • Long An : Trúng lô 64
 Thứ Sáu – 13/10 Bình Dương

Trà Vinh

Vĩnh Long

 • Bao lô: 95
 • Song Thủ: 78 – 94
 • Giải ĐB: Đầu 4, đuôi 6
 • Bình Dương: Trúng lô 94, đề 86
 • Trà Vinh
 • Vĩnh Long
Thứ Năm – 12/10 Bình Thuận

Tây Ninh

An Giang

 • Bao lô: 46
 • Song Thủ: 90 – 92
 • Giải ĐB: Đầu 4, đuôi 2
 • Bình Thuận
 • Tây Ninh
 • An Giang
Thứ Tư – 11/10 Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

 • Bao lô: 04
 • Song Thủ: 84 – 95
 • Giải ĐB: Đầu 2, đuôi 7
 • Đồng Nai: Trúng lô 04, 84, 95
 • Cần Thơ
 • Sóc Trăng: Trúng lô, đề 95
Thứ Ba – 10/10 Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

 • Bao lô: 59
 • Song Thủ: 91 – 73
 • Giải ĐB: Đầu 5, đuôi 7
 • Bến Tre: Trúng lô 73(x2)
 • Vũng Tàu: Trúng lô 73
 • Bạc Liêu
Thứ Hai – 09/10 TP HCM

Cà Mau

Đồng Tháp

 • Bao lô: 55
 • Song Thủ: 53 – 45
 • Giải ĐB: Đầu 3, đuôi 2
 • TP HCM
 • Cà Mau:  Trúng lô 53, 45
 • Đồng Tháp: Trúng lô 45
Chủ Nhật – 08/10 Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

 • Bao lô: 10
 • Song Thủ: 84 – 90
 • Giải ĐB: Đầu 4, đuôi 5
 • Tiền Giang: 
 • Kiên Giang: Trúng lô 84, 10
 • Đà Lạt
Thứ Bảy – 07/10 TP HCM

Bình Phước

Hậu Giang

Long An

 • TP HCM: 64-05-42
 • Bình Phước: 57-37-95
 • Hậu Giang: 47-79-42
 • Long An: 24-48-49
 • TP HCM: Trúng lô 42
 • Bình Phước: Trúng lô 37
 • Hậu Giang: 
 • Long An:
Thứ Sáu – 06/10 Bình Dương

Vĩnh Long

Trà Vinh

 • Bình Dương: 82 – 55 – 17
 • Vĩnh Long: 94 – 59 – 42
 • Trà Vinh: 23 – 82 – 64
 • Bình Dương: 
 • Vĩnh Long: 
 • Trà Vinh: 
Thứ Năm – 05/10 Bình Thuận

Tây Ninh

An Giang

 • Bình Thuận: 45-63-83
 • Tây Ninh: 37-76-38
 • An Giang: 47-28-75
 • Bình Thuận: Trúng lô 83
 • Tây Ninh: 
 • An Giang: 
Thứ Tư – 04/10 Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

 • Đồng Nai: 09-28-15
 • Cần Thơ: 61-80-26
 • Sóc Trăng: 80-39-29
 • Đồng Nai: 
 • Cần Thơ: 
 • Sóc Trăng: 
Thứ Ba – 03/10 Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

 • Bến Tre: 85-40-54
 • Vũng Tàu: 23-57-81
 • Bạc Liêu: 76-10-30
 • Bến Tre: 
 • Vũng Tàu: 
 • Bạc Liêu: 
Thứ Hai – 02/10 TP HCM

Cà Mau

Đồng Tháp

 • TP HCM: 28-63-52
 • Cà Mau: 54-87-21
 • Đồng Tháp: 45-59-72
 • TP HCM: 
 • Cà Mau: 
 • Đồng Tháp: 
Chủ Nhật – 01/10 Đà Lạt

Kiên Giang

Tiền Giang

 • Đà Lạt: 25 – 79 – 69
 • Kiên Giang: 37 – 35 – 51
 • Tiền Giang: 80 – 92 – 75
 • Đà Lạt: Trúng lô 69
 • Kiên Giang: 
 • Tiền Giang: 

 

About admin

Check Also

Dự đoán XSMN

Dự đoán XSMN tháng 11/2017

Tổng kết hiệu quả dịch vụ tư vấn dự đoán xổ số miền nam xsmn …